Процедура №Т00277-22 на ДГС Асеновград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Асеновград
ИНТ00277-22
Първа дата18.10.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПроизводство на посадъчен материал в разсадник "Капсидата" - Обект № 5/2022 г.

Данни за дървесината

Обект/и №5/2022
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция