Процедура №Т00328-22 на ДГС Панагюрище

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Панагюрище
ИНТ00328-22
Първа дата05.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина, включващ обекти №№ 2302МТ, 2303МТ, 2304МТ, 2305МТ, 2306МТ, 2307МТ, 2308МТ, 2309МТ, 2310МТ, 2311МТ, 2312МТ

Данни за дървесината

Обект/и №2302МТ, 2303МТ, 2304МТ, 2305МТ, 2306МТ, 2307МТ, 2308МТ, 2309МТ, 2310МТ, 2311МТ, 2312МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция