Процедура №Т00335-22 на ДГС Акад. Николай Хайтов

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Акад. Николай Хайтов
ИНТ00335-22
Първа дата09.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за добив на дървесина от обекти с №№ 2301МТ, 2302МТ, 2303МТ, 2304МТ, 2305МТ

Данни за дървесината

Обект/и №2301МТ, 2302МТ, 2303МТ, 2304МТ, 2305МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция