Процедура №Т00336-22 на ДГС Борино

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Борино
ИНТ00336-22
Първа дата09.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315

Данни за дървесината

Обект/и №2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315,
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция