Процедура №Т00342-22 на ДГС Крумовград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Крумовград
ИНТ00342-22
Първа дата09.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2303, 2304, 2305

Данни за дървесината

Обект/и №2303, 2304, 2305
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция