Процедура №Т00356-22 на ДГС Пловдив

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пловдив
ИНТ00356-22
Първа дата13.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП - Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2311МТ, 2314МТ и 2316МТ

Данни за дървесината

Обект/и №2311МТ, 2314МТ, 2316МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция