Процедура №Т00360-22 на ДГС Асеновград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Асеновград
ИНТ00360-22
Първа дата20.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от Обект № 2313

Данни за дървесината

Обект/и №2313
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция