Процедура №Т00370-22 на ДГС Триград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Триград
ИНТ00370-22
Първа дата13.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина, включена в обекти №№ 2301 МТ, 2302 МТ, 2303 МТ (с ограничение за местни търговци)

Данни за дървесината

Обект/и №2301 МТ, 2302 МТ, 2303 МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция