Процедура №Т00381-22 на ДГС Крумовград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Крумовград
ИНТ00381-22
Първа дата22.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), включена в Обекти с №№ 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312

Данни за дървесината

Обект/и №2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция