Процедура №Т00405-22 на ДГС Първомай

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Първомай
ИНТ00405-22
Първа дата21.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2310

Данни за дървесината

Обект/и №2310
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция