Процедура №Т00407-22 на ДГС Хисар

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Хисар
ИНТ00407-22
Първа дата20.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2324, 2326, 2327

Данни за дървесината

Обект/и №2324, 2326, 2327
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция