Процедура №Т00421-22 на ДГС Пловдив

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пловдив
ИНТ00421-22
Първа дата30.12.2022
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметКонкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от обекти №№ 2307, 2319, 2330

Данни за дървесината

Обект/и №2307, 2319, 2330
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция