Процедура №Т00427-22 на ДГС Крумовград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Крумовград
ИНТ00427-22
Първа дата05.01.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в обект № 2-2023 г.

Данни за дървесината

Обект/и №2-2023
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция