Процедура №Т00430-22 на ДГС Триград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Триград
ИНТ00430-22
Първа дата09.01.2023
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметДобив на дървесина, включена в Обекти №№ 2301, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310

Данни за дървесината

Обект/и №2301, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция