Процедура №Т00026-23 на ДГС Клисура

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Клисура
ИНТ00026-23
Първа дата06.02.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2306, 2307, 2308, 2311

Данни за дървесината

Обект/и №2306, 2307, 2308, 2311
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция