Процедура №Т00045-23 на ДГС Смилян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смилян
ИНТ00045-23
Първа дата14.02.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обекти №№ 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327

Данни за дървесината

Обект/и №2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция