Процедура №Т00058-23 на ДГС Пловдив

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пловдив
ИНТ00058-23
Първа дата13.02.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПопълване и отглеждане на култури - Обект №6

Данни за дървесината

Обект/и №6
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция