Процедура №Т00064-23 на ДГС Панагюрище

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Панагюрище
ИНТ00064-23
Първа дата22.02.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина, включена в обекти №№ 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327

Данни за дървесината

Обект/и №2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция