Процедура №Т00072-23 на ДГС Пловдив

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пловдив
ИНТ00072-23
Първа дата21.02.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на прогнозни количества дървесина - Обекти №2306МТ, 2321МТ, 2323МТ.

Данни за дървесината

Обект/и №2306МТ, 2321МТ, 2323МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция