Процедура №Т00078-23 на ДГС Първомай

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Първомай
ИНТ00078-23
Първа дата24.02.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2318

Данни за дървесината

Обект/и №2318
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция