Процедура №Т00089-23 на ДГС Първомай

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Първомай
ИНТ00089-23
Първа дата10.03.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности с предмет на дейност: "Механизирани дейности в горски разсадник и семепроизводствени градини" в обект № 5 за 2023 г.

Данни за дървесината

Обект/и №5-2023
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция