Процедура №Т00103-23 на ДГС Ракитово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ракитово
ИНТ00103-23
Първа дата23.03.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обекти №№ 2321, 2323, 2326, 2328

Данни за дървесината

Обект/и №2321, 2323, 2326, 2328
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция