Процедура №Т00119-23 на ДГС Алабак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Алабак
ИНТ00119-23
Първа дата07.04.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти №№ 2362, 2363

Данни за дървесината

Обект/и №2362, 2363
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция