Процедура №Т00124-23 на ДЛС Тракия

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Тракия
ИНТ00124-23
Първа дата13.04.2023
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2302

Данни за дървесината

Обект/и №2302
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция