Процедура №Т00125-23 на ДГС Алабак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Алабак
ИНТ00125-23
Първа дата19.04.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметТоварене, транспортиране и разтоварване на дървесина, за нуждите на ТП ДГС Алабак.

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция