Служители на ТП „ДГС Първомай" проведоха горски урок с ученици от ІІ а клас на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“

07.04.2023

По повод честването на „Седмица на гората“-2023г.,  служители на ТП „ДГС Първомай" проведоха горски  урок с ученици от ІІ а клас на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“—гр. Първомай. Децата се забавляваха чрез методите на горската педагогика-със забавни игри, рисунки, изработване на къщички за птици и др. Проведе се и залесяване в ДГ „Пролет“. За облагородяване на двора на градината бяха засадени кипариси, брезички, нискостъблени храсти и др. За благодарност децата поздравиха служителите на ДГС „Първомай“ с песни и стихчета.