Отбелязване на "Седмица на гората" - 06.04.2023

11.04.2023

На 06.04.2023год. се извърши награждаване на спечелилите участници в конкурса „Красотата на българската гора”, обявен съвместно от ТП”ДЛС-Извора” и Община Девин по повод Седмица на гората. Представени бяха както рисунки така и макети изработени от природни материали.