Процедура №Т00153-23 на ДГС Първомай

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Първомай
ИНТ00153-23
Първа дата23.05.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на лесокултурни дейности с предмет: "Механизирани дейности в горски разсадник и семепроизводствени градини, листно подхранване на тополови култури в обект № 5-1 за 2023 г."

Данни за дървесината

Обект/и №5-1
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция