Над 3000 проверки извършиха служителите на горските и ловни стопанства на ЮЦДП през април

10.05.2023

Над 3000  проверки са извършили през месец април служителите на горските и ловни стопанства на Южноцентрално държавно предприятие-Смолян, включително и мобилните контролни екипи на ЮЦДП. Проверени са 1977 обекти за добив на дървесина, 936 превозни средства, 117 физически лица и трима ловци.
През изминалия месец мобилните контролни екипи на ЮЦДП са извършили 217  проверки, като обект на инспекциите им са били 118 обекти за добив на дървесина, 94 превозни средства и 5 физически лица.
Общото количество на незаконно добита дървесина  от разкрити и неразкрити нарушения за отчетния период е над 40 куб.м. Конфискувана е  една каруца.
За констатирани нарушения служителите на териториалните поделения са съставили 20 акта за установяване на административни нарушения по Закона за горите.