Изцяло ще бъде ремонтирана стогодишна сграда в разсадник „Сухата лъка“ на ДЛС Чепино

12.10.2023

Изцяло ще бъде ремонтирана стогодишна сграда в разсадник „Сухата лъка“ на ДЛС Чепино. Дейностите вече текат, като строителните отпадъци временно са складирани в дворното място на сградата, тъй като реконструкцията не е приключила. Част от тези материали, след сортиране, ще бъдат използвани повторно, а останалите ще бъдат извозени до депо от фирмата, която изпълнява договора за ремонт на сградата. Срокът по договора за ремонт и реконструкция изтича на 27.11.2023г., като строителните отпадъци ще бъдат премахнати преди това. Складираните отпадъци не възпрепятстват водното течение на река Трепетущица, приток на река Чепинска, заяви директорът на ДЛС Чепино инж. Николай Мишев. Това е видно и  от констатациите при проверката, извършена  от отговорните институции- Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, РИОСВ Пазарджик  и РДГ Пазарджик, посочи още инж. Мишев. Дейностите за ремонта на сградата се извършват по проект на ЮЦДП-Смолян по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020г.“,  с наименование: „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Южноцентрално държавнo предприятие“.