Процедура №Т00284-23 на ДГС Крумовград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Крумовград
ИНТ00284-23
Първа дата08.12.2023
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти с №№ 2401, 2402, 2403, 2404

Данни за дървесината

Обект/и №2401, 2402, 2403, 2404
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция