Процедура №Т00289-23 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИНТ00289-23
Първа дата12.12.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за предоставяне на услугата сеч, извоз и рампиране на прогнозни количества дървесина на временен склад за обекти №№ 2401, 2402, 2403, 2404, 2405

Данни за дървесината

Обект/и №2401, 2402, 2403, 2404, 2405
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция