Процедура №Т00295-23 на ДЛС Чепино

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Чепино
ИНТ00295-23
Първа дата12.12.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметИзвършване на добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в обекти №№ 2401МТ, 2402МТ, 2403МТ, 2404МТ, 2405МТ, 2406МТ, 2407МТ

Данни за дървесината

Обект/и №2401МТ, 2402МТ, 2403МТ, 2404МТ, 2405МТ, 2406МТ, 2407МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция