Процедура №Т00298-23 на ДГС Триград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Триград
ИНТ00298-23
Първа дата12.12.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина, включена в обекти №№ 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411

Данни за дървесината

Обект/и №2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция