Процедура №Т00303-23 на ДГС Борино

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Борино
ИНТ00303-23
Първа дата18.12.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2401МТ, 2402МТ, 2403МТ, 2404МТ

Данни за дървесината

Обект/и №2401МТ, 2402МТ, 2403МТ, 2404МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция