Процедура №Т00337-23 на ДГС Асеновград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Асеновград
ИНТ00337-23
Първа дата09.01.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на лесокултурни дейности в обект "Леново" за 2024 г.

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция