Процедура №Т00008-24 на ДГС Борино

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Борино
ИНТ00008-24
Първа дата26.01.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обекти №№ 2401, 2402, 2403, 2404

Данни за дървесината

Обект/и №2401, 2402, 2403, 2404
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция