Процедура №Т00012-24 на ДГС Пазарджик

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пазарджик
ИНТ00012-24
Първа дата30.01.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1/2024 г. - "Попълване и отглеждане на горски култури"

Данни за дървесината

Обект/и №1/2024
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция