Процедура №Т00032-24 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНТ00032-24
Първа дата19.02.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив - Обект № 2417

Данни за дървесината

Обект/и №2417
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция