Процедура №Т00042-24 на ДГС Първомай

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Първомай
ИНТ00042-24
Първа дата20.02.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПопълване и отглеждане на тополови култури в Обект № 3 /2024 г./

Данни за дървесината

Обект/и №3 /2024 г./
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция