Процедура №Т00049-24 на ДЛС Женда

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Женда
ИНТ00049-24
Първа дата23.02.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в обекти №№ 24-01, 24-02

Данни за дървесината

Обект/и №24-01, 24-02
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция