Процедура №Т00089-24 на ДГС Кирково

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Кирково
ИНТ00089-24
Първа дата22.04.2024
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обекти с №2415 и №2416

Данни за дървесината

Обект/и №2415, 2416
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция