Процедура №Т00095-24 на ДГС Клисура

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Клисура
ИНТ00095-24
Първа дата24.04.2024
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обект № 2423

Данни за дървесината

Обект/и №2423
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция