Процедура №Т00096-24 на ДГС Триград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Триград
ИНТ00096-24
Първа дата23.04.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина - обекти №2414, 2415, 2416.

Данни за дървесината

Обект/и №2414, 2415, 2416
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция