Процедура №Т00129-24 на ДЛС Тракия

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Тракия
ИНТ00129-24
Първа дата30.05.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОбект № 1/2024, включващи дейности в горски култури - механизирано и ръчно

Данни за дървесината

Обект/и №1/2024
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция