В „Горска класна стая“ се обучаваха днес ученици от ПГ по СГСТ „Н. Й. Вапцаров“ - гр. Чепеларе

04.06.2024

Ученици от Професионалната гимназия по селско, горско стопанство и туризъм „Н. Й. Вапцаров“ - гр. Чепеларе, се включиха в инициативата „Горска класна стая“, организирана от Южноцентрално държавно предприятие на територията на Държавно горско стопанство „Акад. Николай Хайтов“-с. Хвойна. Темата на горския урок бе: „Възстановяването на гората след пожара над с. Хвойна, възникнал на 28 август 2023г.“. В инициативата се включиха и представители на Регионалната дирекция по горите в Смолян.
Кампанията „Горска класна стая“ е инициатива на Изпълнителна агенция по горите и Министерство на земеделието и храните и се провежда на територията на повече от 20 държавни горски стопанства в цялата страна. В нея участват представители на шестте Държавни предприятия, държавни горски и ловни стопанства, Регионални дирекции по горите, дирекции на Природни паркове, лесозащитни и горски семеконтролни станции.
В уникалната класна стая в гората над Хвойна, бъдещите лесовъди и техния преподавател Мария Ихтярова,  бяха приветствани от заместник-директорът на ЮЦДП инж. Асен Карабов, заместник-директорът на РДГ-Смолян инж. Сашка Иванова и от инж. Ангел Чорбов-директор на ДГС „Акад. Николай Хайтов“.
В „Горската класна стая“ учениците, които се обучават в специалност „Горско и ловно стопанство“, научиха много полезни неща от практиката на действащите лесовъди. Лесоинженерите от ЦУ на ЮЦДП-Смолян инж. Атанас Станков, инж. Емил Комитов, инж. Румен Евтимов и  инж. София Речникова-гл. експерт в  РДГ-Смолян, разказаха на младежите за щетите от пожара, как и с каква техника е овладян, какви мерки ще се вземат за възстановяването на  гората. Акцентирано бе върху лесозащитата и устойчивото стопанисване на гората,  превантивните противопожарни мероприятия. От ДГС „Акад. Николай Хайтов“ показаха на учениците как функционира специализирания противопожарен автомобил на горското стопанство. Най-голям интерес сред участниците в „Горска класна стая“  предизвика демонстрацията за наблюдение от въздуха с безпилотен летателен апарат/дрон/. Този метод се използва успешно от Южноцентрално държавно предприятие при пожари, ветровали, природни бедствия, както и за охрана на горските територии и дивеча. Инж. Румен Евтимов разказа как при пожара в Хвойна, картината от въздуха е спомогнала за по-бързото локализиране на огнищата и правилното позициониране на техниката и насочването на гасаческите екипи по фронта на пожара.  Също така с дрона може да се придобие по-мащабна картина на щетите от бедствието. От пожара в Хвойна през 2023г. пострадаха насаждения от черен бор, на средна възраст 80-100 години. Огънят обхвана площ от 1700 декара, в това число 600 декара върхов пожар с изцяло унищожена растителност. От тях 500 декара са държавни гори. От низов пожар бяха засегнати около 800 декара, който се наблюдава за съхнене. В опожарената зона има около 300 декара „зелени острови“ и скали.