Процедура №Т00152-24 на ДГС Алабак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Алабак
ИНТ00152-24
Първа дата19.07.2024
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2449. 2450

Данни за дървесината

Обект/и №2449. 2450
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция