ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Крумовград26.07.2023ДокументЗЗЛПСПОИН КрумовградИзтеглете документа
ДГС Крумовград08.06.2023ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДГС Крумовград07.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Крумовград07.02.2023Горска сертификацияПоканаИзтеглете документа
ДГС Крумовград07.02.2023Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Крумовград07.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Крумовград30.01.2023Горска сертификацияПланирани дейности през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Крумовград01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Крумовград за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Крумовград26.10.2022Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Черничево“ при ТП ДГС Крумовград за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Крумовград09.09.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Крумовград21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Крумовград01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДГС Крумовград15.03.2022ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Крумовград25.02.2022Горска сертификацияПланирани дейности през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Крумовград03.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страни - покана мониторинг на биологичното разнообразие и ГВКС в териториалния обхват на ТП ДГС КрумовградИзтеглете документа
ДГС Крумовград03.02.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Крумовград03.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страни - покана планиране и провеждане на горскостопански дейности и оценка на тяхното въздействие.Изтеглете документа
ДГС Крумовград03.02.2022Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДГС Крумовград- 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Крумовград29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Крумовград за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Крумовград21.10.2021Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Черничево“ на ТП ДГС Крумовград за сезон 2021/2022г.Изтеглете документа