ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Крумовград02.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Крумовград02.02.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Крумовград02.02.2024Горска сертификацияПоканаИзтеглете документа
ДГС Крумовград02.02.2024Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Крумовград29.01.2024Горска сертификацияПланирани дейности през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Крумовград07.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Крумовград07.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Крумовград07.02.2023Горска сертификацияПоканаИзтеглете документа
ДГС Крумовград07.02.2023Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Крумовград30.01.2023Горска сертификацияПланирани дейности през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Крумовград09.09.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Крумовград25.02.2022Горска сертификацияПланирани дейности през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Крумовград03.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страни - покана планиране и провеждане на горскостопански дейности и оценка на тяхното въздействие.Изтеглете документа
ДГС Крумовград03.02.2022Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДГС Крумовград- 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Крумовград03.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страни - покана мониторинг на биологичното разнообразие и ГВКС в териториалния обхват на ТП ДГС КрумовградИзтеглете документа
ДГС Крумовград03.02.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Крумовград14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ЮгИзтеглете документа
ДГС Крумовград17.05.2021Горска сертификацияПокана за среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Крумовград29.09.2020Горска сертификацияКарта на ТП ДГС КрумовградИзтеглете документа
ДГС Крумовград24.09.2020Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа