ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Крумовград07.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Крумовград07.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Крумовград07.02.2023Горска сертификацияПоканаИзтеглете документа
ДГС Крумовград07.02.2023Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Крумовград30.01.2023Горска сертификацияПланирани дейности през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Крумовград09.09.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Крумовград25.02.2022Горска сертификацияПланирани дейности през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Крумовград03.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страни - покана планиране и провеждане на горскостопански дейности и оценка на тяхното въздействие.Изтеглете документа
ДГС Крумовград03.02.2022Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДГС Крумовград- 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Крумовград03.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страни - покана мониторинг на биологичното разнообразие и ГВКС в териториалния обхват на ТП ДГС КрумовградИзтеглете документа
ДГС Крумовград03.02.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Крумовград14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ЮгИзтеглете документа
ДГС Крумовград17.05.2021Горска сертификацияПокана за среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Крумовград29.09.2020Горска сертификацияКарта на ТП ДГС КрумовградИзтеглете документа
ДГС Крумовград24.09.2020Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Крумовград24.09.2020Горска сертификацияЗаповед ГФС и представителни образциИзтеглете документа
ДГС Крумовград18.09.2020Горска сертификацияПравила за защита от дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Крумовград18.09.2020Горска сертификацияПредлагани продукти и услугиИзтеглете документа
ДГС Крумовград18.09.2020Горска сертификацияОценка на социалното въздействиеИзтеглете документа
ДГС Крумовград09.09.2020Горска сертификацияЗащита на лицата, подали сигналиИзтеглете документа