ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Панагюрище24.01.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище24.01.2024Горска сертификацияДоклад за извършения годишен мониторинг през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище24.01.2024Горска сертификацияГодишна среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Панагюрище17.01.2024Горска сертификацияПредвидени горскостопански мероприятия през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище29.05.2023Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Панагюрище29.05.2023Горска сертификацияЗаповед за определяне на представителни образци и ГФСИзтеглете документа
ДГС Панагюрище29.05.2023Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Панагюрище29.05.2023Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП ДГС ПанагюрищеИзтеглете документа
ДГС Панагюрище20.04.2023Горска сертификацияПроект на Доклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Панагюрище20.04.2023Горска сертификацияПровеждане на консултации за актуализиране на Доклада за ГВКС и Оценката на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Панагюрище20.04.2023Горска сертификацияПроект на Оценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Панагюрище01.02.2023Горска сертификацияГодишна среща със заинтересованите страни.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище01.02.2023Горска сертификацияДОКЛАД за извършения годишен мониторинг през 2022 година на територията, управлявана от ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕИзтеглете документа
ДГС Панагюрище01.02.2023Горска сертификацияАНАЛИЗ НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ВЪНШНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ВЪРХУ ДЪРВЕСНИТЕ И НЕДЪРВЕСНИ ПРОДУКТИ И ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ В РАЙОНА НА ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕИзтеглете документа
ДГС Панагюрище20.01.2023Горска сертификацияПредвидени горскостопански мероприятия през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище10.02.2022Горска сертификацияГодишна среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Панагюрище08.02.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от горскостопанските дейностиИзтеглете документа
ДГС Панагюрище08.02.2022Горска сертификацияУчастие в мониторинга на ГВКС през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище08.02.2022Горска сертификацияДоклад за извършения годишен мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище08.02.2022Горска сертификацияГодишна среща със заинтересованите страниИзтеглете документа