ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Панагюрище01.02.2023Горска сертификацияГодишна среща със заинтересованите страни.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище01.02.2023Горска сертификацияДОКЛАД за извършения годишен мониторинг през 2022 година на територията, управлявана от ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕИзтеглете документа
ДГС Панагюрище01.02.2023Горска сертификацияАНАЛИЗ НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ВЪНШНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ВЪРХУ ДЪРВЕСНИТЕ И НЕДЪРВЕСНИ ПРОДУКТИ И ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ В РАЙОНА НА ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕИзтеглете документа
ДГС Панагюрище20.01.2023Горска сертификацияПредвидени горскостопански мероприятия през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище10.02.2022Горска сертификацияГодишна среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Панагюрище08.02.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от горскостопанските дейностиИзтеглете документа
ДГС Панагюрище08.02.2022Горска сертификацияУчастие в мониторинга на ГВКС през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище08.02.2022Горска сертификацияДоклад за извършения годишен мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище08.02.2022Горска сертификацияГодишна среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Панагюрище11.01.2022Горска сертификацияПланирани дейности за 2022г. на територията на ДГС ПанагюрищеИзтеглете документа
ДГС Панагюрище14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПазарджикИзтеглете документа
ДГС Панагюрище09.02.2021Горска сертификацияДо заинтересованите страни – мониторинг на ГВКС 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище16.09.2020Горска сертификацияДоклад ГВКСИзтеглете документа
ДГС Панагюрище05.06.2020Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Панагюрище05.06.2020Горска сертификацияКонсултации документи сертификацияИзтеглете документа
ДГС Панагюрище05.06.2020Горска сертификацияАнализ екологични стойностиИзтеглете документа
ДГС Панагюрище28.05.2020Горска сертификацияДо всички заинтересованиИзтеглете документа
ДГС Панагюрище18.02.2020Горска сертификацияПокана за обществено обсъжданеИзтеглете документа
ДГС Панагюрище13.02.2020Горска сертификацияПокана за участие в мониторинга на ГВКС през 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище28.05.2019Горска сертификацияКартаИзтеглете документа